กศน.ตำบลหัวดง กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล
จำนวนการเข้าชม: 71

219221

กศน.ตำบลหัวดง โดย นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง โดยมี นางสาวมอญแสง เจริญรัตนากรกุล เป็นวิทยากร นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโดยนายชุษณะ พูลสมบัติ ครูผู้ช่วยฯ

 

โดยมีผู้เข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ จำนวน 11 คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย CG ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง เปิดสอนในวันที่ 6-13 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง ม.11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว

จ.นครสวรรค์

LINE ALBUM ชั้นเรียนนวดหัวดง ไตร4 ๒๑๐๙๑๐ 1LINE ALBUM ชั้นเรียนนวดหัวดง ไตร4 ๒๑๐๙๑๐ 12LINE ALBUM ชั้นเรียนนวดหัวดง ไตร4 ๒๑๐๙๑๐ 11LINE ALBUM ชั้นเรียนนวดหัวดง ไตร4 ๒๑๐๙๑๐ 10