จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหน้ากากผ้าอนามัย จำนวน 5 ชั่วโมง

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล
จำนวนการเข้าชม: 66

กศน.ตำบลหัวดง โดย นายอภิเชษฐ์ ทรัพย์สำราญ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหน้ากากผ้าอนามัย จำนวน 5 ชั่วโมง

โดยมี นางอรพิน กิจมงคลศักดิ์  เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าเรียนหลักสูตรอาชีพ จำนวน 6 คน เปิดสอนในวันที่  8 มิถุนายน 2564 ณ อาคารกองทุน  บ้านเนินพะยอม ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์