[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 1.การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียน
 
2.การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบอบรมประชาชน
 
3.แบบฟอร์ม การเบิกไปราชการ
 
4.แบบฟอร์ม ค่าสาธารณูปโภคใช้
5.การเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรา สัมมนา จัดงาน
 6.การยืมเงินราชการ ครูประจำกลุ่ม
 
ค่าดำเนินการสอบ
 
เบิกล่วงเวลา
 
เบิกสอนเสริม
 
ฟอร์มแจ้งรับเงินผ่าน ktb

 


เข้าชม : 678
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th