[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งรายชื่ออีเมลสถานศึกษาและสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ใหม่

พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


 
รายชื่ออีเมล @nfe.go.th ของ ศูนย์ กศน.อำเภอ
และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

(เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)

โดยเข้าใช้งานผ่านที่ http://www.google.com/a/nfe.go.th
การเข้าสู่ระบบอีเมลต้องใส่ชื่อผู้ใช้งาน (ไม่ต้องพิมพ์ @nfe.go.th) และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบอีเมล


 
 
 
ลำดับที่
 
 
 
 
รายชื่อ ศูนย์ กศน.อำเภอและสำนักงาน กศน.จังหวัด
 
 
 
 
ชื่อผู้ใช้งาน
 
 

หมายเหตุ
1.
เมืองนครสวรรค์
muang_nsw@nfe.go.th
 
2.
โกรกพระ
khokpha_nsw@nfe.go.th
 
3.
เก้าเลี้ยว
khaoleaw_nsw@nfe.go.th
 
4.
ชุมแสง
chumseang_nsw@nfe.go.th
 
5.
ตากฟ้า
takfa_nsw@nfe.go.th
 
6.
ตาคลี
thakee_nsw@nfe.go.th
 
7.
ท่าตะโก
thatako_nsw@nfe.go.th
 
8.
พยุหะคีรี
phayuhakhilee_nsw@nfe.go.th
 
9.
บรรพตพิสัย
bhunphutpisai_nsw@nfe.go.th
 
10.
ไพศาลี
phaisalee_nsw@nfe.go.th
 
11.
หนองบัว
nongbua_nsw@nfe.go.th
 
12.
ลาดยาว
ladyao_nsw@nfe.go.th
 
13.
แม่วงก์
maewong_nsw@nfe.go.th
 
14.
แม่เปิน
maeple_nsw@nfe.go.th
 
15.
ชุมตาบง
chumtabong_nsw@nfe.go.th
 
16.
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
nakorns_nfe@nfe.go.th
 
 


เข้าชม : 3186


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 24 / เม.ย. / 2561
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 20 / มี.ค. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 / มี.ค. / 2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล 2 / มี.ค. / 2561
      ประกาศเรื่องการประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th