[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

  

16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน 2562)
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)
24 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือการตลาดออนไลน์เพื่อชุมชน
ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือการตลาดออนไลน์เพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ซื้อคู่มือการสอบปลายภาคเรียนและการทดสอบ N-NET
ประกาศเรื่อง ซื้อคู่มือการสอบปลายภาคเรียนและการทดสอบ N-NET
3 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่นโครงการดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่นโครงการดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๒๕๖๑
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา ๖ รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔ รายการ
2 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562
2 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562)
18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ระดับประถมศึกษา 8 รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ระดับประถมศึกษา 8 รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 3
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
เอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561)
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ \"แบบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันฯ\"
ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ \"แบบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันฯ\"
6 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งบทดลอง ประจำปี 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
งบทดลอง ประจำปี 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
31 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th