โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์

page

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากรของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการมีการสร้างเว็บไซต์การเรียนรู้ การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ การสร้างช่องทางการเรียนออนไลน์ คลังหนังสือเรียนออนไลน์ และการสร้างสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (14)
1 (15)
1 (16)
1 (17)
1 (18)

1 (19)
1 (20)
1 (21)
1 (22)
1 (23)
1 (113)
1 (51)
1 (53)
1 (54)
1 (56)
1 (58)
1 (64)
1 (108)
1 (259)
1 (271)
1 (117)
1 (121)
1 (134)
1 (140)
1 (148)
1 (149)
1 (150)
1 (155)
1 (165)
1 (168)
1 (169)
1 (179)
1 (186)
1 (187)
1 (188)
1 (192)
1 (193)
1 (197)
1 (198)
1 (210)
1 (216)
1 (225)
1 (234)
1 (237)
1 (274)
1 (280)
1 (275)
1 (276)
1 (277)
1 (278)
1 (279)
1 (273)
1 (281)
1 (282)
1 (283)
1 (284)
1 (285)
1 (286)
1 (287)
1 (288)
1 (289)
1 (290)
1 (291)
1 (292)
1 (293)
1 (294)
1 (295)
1 (296)
1 (297)
1 (298)
1 (299)
1 (300)