โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน."ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ"

พิมพ์

IMG 20201009 094125

      วันที่ 9-13 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน."ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ"

โดยมีดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน.ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ คณะวิทยากร ครูผู้ช่วย ข้าราชการและบุคลากรสำนักงาน กศน.ระดับกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

IMG 20201009 090633 IMG 20201009 090634 IMG 20201009 091624 IMG 20201009 093807 IMG 20201009 094914 IMG 20201009 100235 IMG 20201009 100258 IMG 20201009 100613 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 0 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 1 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 3 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 2 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 8 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 4 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 6 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 9 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 10 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 11 กิจกรรม วันที่ 2 ๒๐๑๐๑๔ 12 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 5 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 1 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 2 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 1 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 3 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 4 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 2 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 0 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 2 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 3 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 4 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 6 กิจกรรมวันที่3 ๒๐๑๐๑๔ 5 วันที่ 4 เย็น ๒๐๑๐๑๔ 0 ธรรมะ วันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 ธรรมะ วันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ วันที่ 4 เย็น ๒๐๑๐๑๔ 1 ออกกำลังกาย ๒๐๑๐๑๔ 3 ออกกำลังกาย ๒๐๑๐๑๔ 0 วันที่ 4 เย็น ๒๐๑๐๑๔ 2 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 0 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 0 0 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 0 1 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 0 3 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 1 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 2 กิจกรรมวันที่ 3 2 ๒๐๑๐๑๔ 3 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 0 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔ 0 กิจกรรมวันที่ 5 ๒๐๑๐๑๔