การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

พิมพ์

DSC 0114

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลล้างมือ แก่นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 1

DSC 0063

DSC 0065

DSC 0066

DSC 0067

DSC 0069

DSC 0071

DSC 0072

DSC 0074

DSC 0088

DSC 0089

DSC 0090

DSC 0093

DSC 0095

DSC 0097

OTrjNI.jpg