ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

พิมพ์

0da0ba32df0f573c042f79e5488982ca.jpg

      วันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

76402bc676e63d1a3a65dc9db3d10b98.jpg

ebb0ad985a9c6dc67ff86788daebdd05.jpg

1a4067fa6b774e4cc7efbd353c35a7f1.jpg

2fa853c562d3fdc3a0ba1b99e87c9b53.jpg

ea363248632f4d006be6a2eb9c40490c.jpg

1a974f5b2bc255cfbe3cf6a3a6b1123a.jpg

6ab6bd7702b36353d085d307a4f40eda.jpg

44f2832f8518d906f2335bb98a1f6e97.jpg

1528d67053940eccf6614815be8d4d5a.jpg

5b7ab1973130726ee980655629cc56a3.jpg

7c4bfa1dd1b0f92907ffa3eb5ab219fd.jpg

dbdf6bd8fa39db086981c0a6152630ea.jpg

c2f6ab76535232398565f029d4b9e7f4.jpg

130b071f7f9211f648063503bdb0c344.jpg

046a5ed1d048a57880a5a28cdac1dd35.jpg