โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2563 และกีฬาสานสัมพันธ์

พิมพ์

ab1350425f4561bc99c43b34627540bd.jpg

          วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2563 และกีฬาสานสัมพันธ์ ร่วมกับ กศน.อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองนครสวรรค์

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากร กศน.อ.เมืองนครสวรรค์ ร่วมโครงการ โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง กรวดน้ำรับพร ถวายภัตตาหารเพล การรับฟังบรรยาย และช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และ กศน.อ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักกีฬา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

291c6fba63ea100be079cdbf094f082b.jpg

e2d34b97c520442404bd1d58b4aca65a.jpg

e78b07ec68a6430d9e964efcc4c2c7c5.jpg

1a190b2729b0f12100e6b11dad0ca3c2.jpg

22d780191a781496d73a3c31c8239f29.jpg

05cb95932702177041110584f3e62b46.jpg

b5a8a75276eac7a02dd488d9d48f3e00.jpg

50ca08db99ef8053e6cfdc2848ea5235.jpg

62860fc13c53ce532f89d9e8d4a5bcc8.jpg

adb6ec72727ab52f73e1eed2da5be427.jpg

f02fe492b3ac800cc4cae0ba6ef64749.jpg

dda3de57866e9ffab2d07244acdcafb4.jpg

d38da6117ba9ee7e82cff51862cfee54.jpg

66b258e94230d9bb21980adca2d89d4a.jpg

15a5b3126179f18ac71e7549684f96ee.jpg

07a5b39f8c4faf77527f8800bf402f4f.jpg

595bc02222c1f3065abcdab1d6a5c91e.jpg

332d8be2870574807b35747f076cddec.jpg

837accd12514da5e5289706a9d94c196.jpg

d2673706bb6da62ffc69730a3183b5b0.jpg

7a693a7e2e8aa1ce2e176f5e67b9ce63.jpg

f36b26706a3e342c95dde3680c34f888.jpg

be88c0e02bf4e3bfefec643355ea3cd7.jpg

c32b07d6ddc0108e3c7b29c42a958200.jpg

5f669d27add3845c3b6f981e5a3ffcf2.jpg

57428eadbfc072430994f73412c08a2d.jpg

378a41ba22f5844c13c196ec569a1773.jpg

20d9c93775700d2df3b5dd8a468b89ad.jpg

000f5314c8dce96ffe0f5406b3b5c07c.jpg

1a9d5b2f4fc9d831972edc7b9ebe9854.jpg

f1448c416cb578612eee5bed7d123838.jpg

3b1316f1c1f67a4f8c6c57b6726e7e6b.jpg