ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

พิมพ์

DSC 0027

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผอ.สุจิตรา พิพัฒน์สำราญ เนื่องในโอกาสที่เกิดในเดือนนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 DSC 0021

DSC 0052

DSC 0047

DSC 0049

DSC 0051

DSC 0055

DSC 0056

DSC 0060

DSC 0061

DSC 0066

DSC 0069

DSC 0071

DSC 0011

DSC 0013

DSC 0015

DSC 0030

DSC 0032

DSC 0033

DSC 0034