คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์