ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2563

พิมพ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ และวางแผนการดำเนินงานฯ ของ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผอ.กศน.อำเภอลาดยาว เนื่องในโอกาสวันคล้ายเกิดในเดือนนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์