ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

พิมพ์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผอ.เทวี พิชัย ผอ.นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผอ.ณัฏฐณิชา  รักษาพันธ์ เนื่องในโอกาสที่เกิดในเดือนนี้ และมอบเกียรติบัตรผู้ควบคุมนักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทครูหญิง แก่ผอ.นภสร ก๊กพิทักษ์ และผอ.นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์