ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน)

พิมพ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน)

(คลิกที่นี่)