กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พิมพ์

   LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 11

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางกุลธิดา ธรรมเนียมเปลี่ยน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 2LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 0LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีหLINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 3LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 5LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 7LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 8LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 9LINE ALBUM พิธีทำบุญตักบาตร พระบรมราชชนนีพันปีห 10LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 0LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 2LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 4LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 6LINE ALBUM พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร 12 5