ระบบรายงานความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

Export to Excel
 
1=ชาย;2=หญิง  
อำเภอ  
ตำบล  
วันที่บันทึก/แก้ไข
Page 
 of 1
    Records 1 to 16 of 16
    Groups per page 
รายการ (COUNT) 
1=ชาย;2=หญิง
อำเภอ
ตำบล
1
2
Total
118 37 155
  กลางแดด 1 0 1
  เกรียงไกร 1 0 1
  แควใหญ่ 0 1 1
  นากลาง 12 5 17
  มหาโพธิ 9 6 15
  ยางตาล 1 0 1
  วังน้ำลัด 2 0 2
  สายลำโพง 15 9 24
Summary for อำเภอ: 159 58 217
เก้าเลี้ยว 0 1 1
  เก้าเลี้ยว 19 34 53
  เขาดิน 111 108 219
  มหาโพธิ 182 275 457
  หนองเต่า 36 61 97
  หัวดง 53 38 91
Summary for อำเภอ: เก้าเลี้ยว 401 517 918
โกรกพระ โกรกพระ 91 91 182
  นากลาง 109 200 309
  เนินกว้าว 198 202 400
  เนินศาลา 98 129 227
  บางประมุง 164 157 321
  บางมะฝ่อ 283 328 611
  ยางตาล 139 147 286
  ศาลาแดง 54 272 326
  หาดสูง 222 253 475
Summary for อำเภอ: โกรกพระ 1358 1779 3137
ชุมตาบง ชุมตาบง 91 86 177
  ปางสวรรค์ 79 98 177
Summary for อำเภอ: ชุมตาบง 170 184 354
ชุมแสง เกยไชย 44 46 90
  โคกหม้อ 43 44 87
  ฆะมัง 39 51 90
  ชุมแสง 153 157 310
  ทับกฤช 53 62 115
  ทับกฤชใต้ 34 34 68
  ท่าไม้ 64 64 128
  บางเคียน 40 62 102
  ไผ่สิงห์ 40 37 77
  พันลาน 55 66 121
  พิกุล 17 35 52
  หนองกระเจา 63 57 120
Summary for อำเภอ: ชุมแสง 645 715 1360
ตากฟ้า ตากฟ้า 124 125 249
  พุนกยูง 220 245 465
  ลำพยนต์ 115 158 273
  สุขสำราญ 50 49 99
  หนองพิกุล 90 99 189
  อุดมธัญญา 69 84 153
Summary for อำเภอ: ตากฟ้า 668 760 1428
ตาคลี จันเสน 33 33 66
  ช่องแค 52 61 113
  ตาคลี 33 72 105
  พรหมนิมิต 18 16 34
  ลาดทิพรส 143 161 304
  สร้อยทอง 23 28 51
  หนองโพ 77 110 187
  หนองหม้อ 12 9 21
  ห้วยหอม 27 33 60
  หัวหวาย 30 25 55
Summary for อำเภอ: ตาคลี 448 548 996
ท่าตะโก ดอนคา 38 40 78
  ท่าตะโก 54 52 106
  ทำนบ 24 28 52
  พนมรอก 94 97 191
  พนมเศษ 47 55 102
  วังมหากร 55 134 189
  วังใหญ่ 27 33 60
  สายลำโพง 61 77 138
  หนองหลวง 116 125 241
  หัวถนน 28 26 54
Summary for อำเภอ: ท่าตะโก 544 667 1211
บรรพตพิสัย เจริญผล 513 531 1044
  ด่านช้าง 23 31 54
  ตาขีด 8 14 22
  ตาสัง 446 461 907
  บางแก้ว 25 61 86
  บางตาหงาย 314 298 612
  บ้านแดน 527 536 1063
  บึงปลาทู 86 113 199
  หนองกรด 16 20 36
  หนองตางู 478 519 997
  หูกวาง 44 69 113
  อ่างทอง 532 474 1006
Summary for อำเภอ: บรรพตพิสัย 3012 3127 6139
พยุหะคีรี เขากะลา 4 46 50
  เขาทอง 54 56 110
  น้ำทรง 14 36 50
  นิคมเขาบ่อแก้ว 74 99 173
  เนินมะกอก 62 92 154
  พยุหะ 68 94 162
  ยางขาว 20 30 50
  ย่านมัทรี 123 83 206
  สระทะเล 107 127 234
Summary for อำเภอ: พยุหะคีรี 526 663 1189
ไพศาลี 0 2 2
  โคกเดื่อ 264 309 573
  ตะคร้อ 673 738 1411
  นาขอม 40 46 86
  โพธิ์ประสาท 118 104 222
  ไพศาลี 83 94 177
  วังข่อย 36 47 83
  วังน้ำลัด 649 675 1324
  สำโรงชัย 50 50 100
Summary for อำเภอ: ไพศาลี 1913 2065 3978
เมืองนครสวรรค์ 215 217 432
  กลางแดด 728 792 1520
  เกรียงไกร 538 630 1168
  แควใหญ่ 294 239 533
  ตะเคียนเลื่อน 790 906 1696
  นครสวรรค์ตก 774 914 1688
  นครสวรรค์ออก 728 594 1322
  บางพระหลวง 286 333 619
  บางม่วง 1249 1360 2609
  บ้านแก่ง 617 721 1338
  บ้านมะเกลือ 729 712 1441
  บึงเสนาท 826 862 1688
  ปากน้ำโพ 1283 1577 2860
  พระนอน 2903 2688 5591
  วัดไทรย์ 739 836 1575
  หนองกรด 1490 1635 3125
  หนองกระโดน 266 169 435
  หนองปลิง 303 341 644
Summary for อำเภอ: เมืองนครสวรรค์ 14758 15526 30284
แม่เปิน แม่เปิน 134 165 299
Summary for อำเภอ: แม่เปิน 134 165 299
แม่วงก์ เขาชนกัน 117 146 263
  แม่เลย์ 124 149 273
  แม่วงก์ 72 83 155
  วังซ่าน 85 109 194
Summary for อำเภอ: แม่วงก์ 398 487 885
ลาดยาว เนินขี้เหล็ก 53 63 116
  บ้านไร่ 45 30 75
  มาบแก 19 31 50
  ลาดยาว 111 111 222
  วังม้า 27 23 50
  วังเมือง 25 35 60
  ศาลเจ้าไก่ต่อ 58 69 127
  สร้อยละคร 162 155 317
  สระแก้ว 38 44 82
  หนองนมวัว 47 41 88
  หนองยาว 24 29 53
  ห้วยน้ำหอม 121 125 246
Summary for อำเภอ: ลาดยาว 730 756 1486
หนองบัว ทุ่งทอง 483 526 1009
  ธารทหาร 1193 1337 2530
  วังบ่อ 277 326 603
  หนองกลับ 921 902 1823
  หนองบัว 125 149 274
  ห้วยถั่วใต้ 275 263 538
  ห้วยถั่วเหนือ 146 154 300
  ห้วยร่วม 66 67 133
  ห้วยใหญ่ 28 433 461
Summary for อำเภอ: หนองบัว 3514 4157 7671
Grand Total 29378 32174 61552
Page 
 of 1
    Records 1 to 16 of 16
    Groups per page 
Top
พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ Version2.0 18-12-2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์