ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยเช่าห้องแถวหน้าวัดส้มเสี้ยวใกล้สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัยเป็นสถานที่ดำเนินการชั่วคราว พ.ศ.2530 สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัยย้ายที่ทำการไปอยู่ที่โรงพยาบาลท่างิ้ว ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย จึงได้ย้ายไปอยู่แทน พ.ศ. 2547 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบรรพตพิสัย ถูกยุบเนื่องจากการปรับระบบ การบริหารราชการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัยจึงได้มาขอใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบรรพตพิสัย และเปิดให้บริการประชาชน พ.ศ. 2552 สำนักงาน กศน. มีนโยบาย ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร ศูนย์ กศน. อำเภอ และห้องสมุดประชาชน สำหรับอำเภอ ที่ยังไม่มีอาคาร กศน. อำเภอบรรพตพิสัย ได้ออกสำรวจหาพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างโดยได้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านสระน้ำโจน หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่จำนวน 1 ไร่ 1 งาน ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร กศน. อำเภอ และห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2554 สำนักงาน กศน. อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร กศน. อำเภอบรรพตพิสัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 บุคลากรของ กศน. อำเภอบรรพตพิสัย ได้ประสานกับภาคีเครือข่ายช่วยกันดำเนินการย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย มายังห้องสมุดแห่งใหม่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเปิดให้บริการประชาชน มาจนถึงปัจจุบัน
การเปิดบริการ
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์
บริการ
1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์
2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
3. บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
4. บริการมุมต่างๆ เช่น เฉลิมพระเกียรติ มุมเด็ก มุม ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดให้กับหน่วยงานเครือข่าย
7. บริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
รางวัลที่ได้รับ
1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอที่จัดและสนับสนุนการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงาน กศน. กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ วันที่ 8 เมษายน 2554
2. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ดีเด่น พุทธศักราช 2561 ระดับกลุ่มสถานศึกษา “กลุ่มเบญจคีรี” ตามโครงการ ส่งเสริมการอ่านดีเด่น 4 ประเภท
3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ดีเด่น พุทธศักราช 2561 ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการอ่านดีเด่น 4 ประเภท

มุมภายในห้องสมุด

มุมในห้องสมุด1

บรรณารักษ์

040รักษิณาภา พรมช่วย

นางสาวรักษิณาภา พรมช่วย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

007644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
16
112
7341
417
383
7644

Your IP: 192.168.1.1
2024-04-25 00:39
© 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย.