ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดทำ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน ชุมชน ชาวตลาด อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดพลังอันเข้มแข็งของชุมชน ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และส่งเสริมให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิต กศน.อำเภอบรรพตพิสัย โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย ได้จัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนชาวตลาด มีนิสัยรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บรรณารักษ์

040รักษิณาภา พรมช่วย

นางสาวรักษิณาภา พรมช่วย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

008915
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
14
66
8747
281
604
8915

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-24 21:57
© 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย.