ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยเช่าห้องแถวหน้าวัดส้มเสี้ยวใกล้สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัยเป็นสถานที่ดำเนินการชั่วคราว พ.ศ.2530 สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัยย้ายที่ทำการไปอยู่ที่โรงพยาบาลท่างิ้ว ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย จึงได้ย้ายไปอยู่แทน พ.ศ. 2547 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบรรพตพิสัย ถูกยุบเนื่องจากการปรับระบบ การบริหารราชการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัยจึงได้มาขอใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบรรพตพิสัย และเปิดให้บริการประชาชน พ.ศ. 2552 สำนักงาน กศน. มีนโยบาย ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร ศูนย์ กศน. อำเภอ และห้องสมุดประชาชน สำหรับอำเภอ ที่ยังไม่มีอาคาร กศน. อำเภอบรรพตพิสัย ได้ออกสำรวจหาพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างโดยได้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านสระน้ำโจน หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่จำนวน 1 ไร่ 1 งาน ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร กศน. อำเภอ และห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2554 สำนักงาน กศน. อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร กศน. อำเภอบรรพตพิสัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 บุคลากรของ กศน. อำเภอบรรพตพิสัย ได้ประสานกับภาคีเครือข่ายช่วยกันดำเนินการย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย มายังห้องสมุดแห่งใหม่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เริ่มเปิดให้บริการประชาชน มาจนถึงปัจจุบัน
การเปิดบริการ
- เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
- ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์
บริการ
1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์
2. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
3. บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
4. บริการมุมต่างๆ เช่น เฉลิมพระเกียรติ มุมเด็ก มุม ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดให้กับหน่วยงานเครือข่าย
7. บริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
รางวัลที่ได้รับ
1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอที่จัดและสนับสนุนการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงาน กศน. กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ วันที่ 8 เมษายน 2554
2. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ดีเด่น พุทธศักราช 2561 ระดับกลุ่มสถานศึกษา “กลุ่มเบญจคีรี” ตามโครงการ ส่งเสริมการอ่านดีเด่น 4 ประเภท
3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ดีเด่น พุทธศักราช 2561 ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการอ่านดีเด่น 4 ประเภท

มุมภายในห้องสมุด

มุมในห้องสมุด1

บรรณารักษ์

040รักษิณาภา พรมช่วย

นางสาวรักษิณาภา พรมช่วย

บรรณารักษ์ชำนาญการ

แพลตฟอร์มออนไลน์

facebook

frame


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

008916
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
14
67
8747
282
604
8916

Your IP: 192.168.1.1
2024-07-24 22:41
© 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย.