[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

คำขวัญการจัดกระบวนการศึกษา

 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  ปลุกจิตการเรียนรู้  สู่เมืองสี่แคว "


เข้าชม : 1148
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th