[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา กศน. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. และผู้ยากไร้

จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


      วันที่ 17 กันยายน 2562 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบูรพาธานี ผู้บริหารกลุ่มเบญจคีรีและผู้บริหารกลุ่มเจ้าพระยา ร่วมมอบบ้าน ในโครงการจิตอาสา กศน. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. และผู้ยากไร้ 3 แห่งได้แก่ 1)บ้านใหม่กระโดนปม หมู่ 6 ตำบลสำรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 2)บ้านคลองไทร ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 3)หมู่บ้านเสือฆะเม็ง หมู่ 6 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมทั้งทำความดีจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและมีบริการอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มอาชีพต่างๆของ กศน. ให้กับผู้ร่วม
โครงการฯในครั้งนี้ด้วย


c9Z4JN.jpg

c9ZzoE.jpg

c9ZBfV.jpg

c9Zf5Q.jpg

c9ZhVS.jpg

c9Z3Sn.jpg

c9Z9ig.jpg

c9ZTuW.jpg

c9ZtI2.jpg

c9Z1w1.jpg

c9ZKoy.jpg

c9ZZJD.jpg

c9Zgh9.jpg

c9Zi5J.jpg

c9ZRVb.jpg

c9ZQYf.jpg

c9ZUia.jpg

c9Zquq.jpg

c9Z5Mz.jpg

c9ZOw8.jpg

c9ZbDR.jpg

c9ZjL0.jpg

c9Zohu.jpg

c9ZDEZ.jpg

c9ZAVI.jpg

c9ZsYP.jpg

c9Z2Rt.jpg

c9ZCue.jpg

c9ZuMl.jpg

c9Zn1k.jpg

c9ZrDv.jpg

c9Z8LE.jpg

c9ZVkN.jpg

c9ZXEV.jpg

c9ZaXQ.jpg

c9ZvzS.jpg

c9ZGRn.jpg

c9ZJ6g.jpg

c9ZeWW.jpg

c9Zm12.jpg

c9ZyA1.jpg

c9ZFLy.jpg

c9ZMkD.jpg

c9cWO9.jpg

c9cdXJ.jpg

c9c7zb.jpg

c9cSxf.jpg

c9cY6a.jpg

c9c4Wq.jpgเข้าชม : 454


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 / ต.ค. / 2562
      พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 15 / ต.ค. / 2562
      การประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562 9 / ต.ค. / 2562
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 / ต.ค. / 2562
      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 30 / ก.ย. / 2562


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th