[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\"

อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
      ในการจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายภูวพัศ อังศธรรมรัตน์ ผู้บริหาร กศน.อำเภอท่าตะโก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีผู้บริหาร กศน.อำเภอทุกอำเภอในสังกัด ผู้นำ อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

เข้าชม : 96


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 / มี.ค. / 2561
      ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\" 13 / ก.พ. / 2561
      โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย 5 / ก.พ. / 2561
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 11 / ม.ค. / 2561
      โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 21 / พ.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th