[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\"

อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
      ในการจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายภูวพัศ อังศธรรมรัตน์ ผู้บริหาร กศน.อำเภอท่าตะโก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และมีผู้บริหาร กศน.อำเภอทุกอำเภอในสังกัด ผู้นำ อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

เข้าชม : 194


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 13 / มิ.ย. / 2561
      การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 9 / พ.ค. / 2561
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24 / เม.ย. / 2561
      โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 5 / เม.ย. / 2561
      โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 30 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th