[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


            เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 9 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯรับเสด็จเข้าชม : 118


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน. อำเภอตาคลี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 / มี.ค. / 2561
      ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข\" 13 / ก.พ. / 2561
      โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหกษัตริย์ไทย 5 / ก.พ. / 2561
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 11 / ม.ค. / 2561
      โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 21 / พ.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th