[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


            เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 9 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯรับเสด็จเข้าชม : 191


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 13 / มิ.ย. / 2561
      การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 9 / พ.ค. / 2561
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24 / เม.ย. / 2561
      โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 5 / เม.ย. / 2561
      โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 30 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th