[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


        วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และผู้บริหาร กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ผู้บริหาร กศน.จังหวัด รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ทั้งประเทศ เข้าร่วมร่วมประชุมชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ในครั้งนี้

เข้าชม : 258


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 13 / มิ.ย. / 2561
      การประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 9 / พ.ค. / 2561
      โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 24 / เม.ย. / 2561
      โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 5 / เม.ย. / 2561
      โครงการขยายผลแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 30 / มี.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th