[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
13 ตุลาคม 2562 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
9 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562
การประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562 ณ กศน.อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพและการขายสินค้าOOCC บูธจัดแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน คณะกระบวนการลูกเสือ และกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรร
30 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
23 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา กศน. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ช่วยเหลือนักศึกษา กศน. และผู้ยากไร้
นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบูรพาธานี ผู้บริหารกลุ่มเบญจคีรีและผู้บริหารกลุ่มเจ้าพระยา ร่วมมอบบ้าน ในโครงการจิตอาสา กศน. บำเพ็ญประโย
6 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กศน.ตำบลเขากะลา ม.10 บ้านพุวิเษ ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
15 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการกศน.ในเขตภาคเหนือ 27-28 มิถุนายน 2562
การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการกศน.ในเขตภาคเหนือ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
23 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
2 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครู กศน.ตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาครู กศน.ตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. (ครบรอบ 11 ปี)
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. (ครบรอบ 11 ปี) ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมขยายผลวิทยากรแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
อบรมขยายผลวิทยากรแกนนำการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
15 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th