[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
               


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556

อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556

กดเพื่อดาวน์โหลด http://www.nfe.go.th/main_doc/onie_policy56.pdf


เข้าชม : 4399


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ อ.ไพศาลี 30 / พ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ อ.ไพศาลี 30 / พ.ค. / 2560
      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ อ.ไพศาลี 18 / พ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ.ตากฟ้า 8 / พ.ค. / 2560
      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักวิชาการศึกษา 25 / เม.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education


156  หมู่ 1  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-5437 โทรสาร  0-5625-5196 อีเมลติดต่อ  nakorns_nfe@nfe.go.th

 เฟสบุ๊คสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์