[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


               วีดีทัศน์พระราชทานเรื่อง "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" เพื่อให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักคิดหลักการทรงงาน แล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน  คลิกที่นี่เพื่อชม
ตอนที่ 2 พิทักป่า พัฒนาสินสายน้ำ  
คลิกที่นี่เพื่อชม
ตอนที่ 3 พืชพรรณาปลูกชีวิตมั่นคง  
คลิกที่นี่เพื่อชม
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต  
คลิกที่นี่เพื่อชม

เข้าชม : 160


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 / พ.ย. / 2560
      วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา 3 / พ.ย. / 2560
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย 7 / ก.ย. / 2560
      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 / ส.ค. / 2560
      แบบประเมิน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 19 / ส.ค. / 2558


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th