[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวแจ้ง กศน.ทุกอำเภอ
เอกสารโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559

พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


 
เอกสารโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
 
1. คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559
2. รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน   
3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 
 
ที่เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่ http://nakorns.nfe.go.th/downloadfiles/energy59.zip
 


เข้าชม : 527


ข่าวแจ้ง กศน.ทุกอำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 11 / พ.ค. / 2559
      รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานการใช้งานพลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 10 / พ.ค. / 2559
      ดาวน์โหลด แบบจัดเก็บมูลสถิติด้านการศึกษาประจำปี 2559 24 / มี.ค. / 2559
      แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2559 17 / มี.ค. / 2559
      ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่น ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 21 / ต.ค. / 2558


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th