[x] ปิดหน้าต่างนี้
                


 

  

ข่าวแจ้ง กศน.ทุกอำเภอ
ดาวน์โหลด แบบจัดเก็บมูลสถิติด้านการศึกษาประจำปี 2559

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด แบบจัดเก็บมูลสถิติด้านการศึกษาประจำปี 2559

 
 
                                         สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบจัดเก็บมูลสถิติด้านการศึกษาประจำปี 2559 ตั้งแต่ไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย 1 และ 18-25 กรอกข้อมูลให้ครบทุกตาราง หากไม่มีข้อมูลให้ใส่ 0 เท่านั้น และห้ามแก้ไขตารางเด็ดขาด โดยส่งข้อมูลที่กรอกในตารางเสร็จเรียบร้อยมาที่ nakorns_nfe@nfe.go.th หรือ หากสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 


เข้าชม : 679


ข่าวแจ้ง กศน.ทุกอำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 11 / พ.ค. / 2559
      รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน รายงานการใช้งานพลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 10 / พ.ค. / 2559
      ดาวน์โหลด แบบจัดเก็บมูลสถิติด้านการศึกษาประจำปี 2559 24 / มี.ค. / 2559
      แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2559 17 / มี.ค. / 2559
      ดาวน์โหลด โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่น ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 21 / ต.ค. / 2558


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-5625-5437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th