[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563)
-
16 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนธันวาคม 2562)
-
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)
-
1 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562)
-
2 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562
-
2 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 1-12 ปีงบประมาณ 2562
-
2 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562X
-
10 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนสิงหาคม 2562)
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
คู่มือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมิถุนายน 2562)
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)
24 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือการตลาดออนไลน์เพื่อชุมชน
ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือการตลาดออนไลน์เพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศเรื่อง ซื้อคู่มือการสอบปลายภาคเรียนและการทดสอบ N-NET
ประกาศเรื่อง ซื้อคู่มือการสอบปลายภาคเรียนและการทดสอบ N-NET
3 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่นโครงการดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่นโครงการดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๒๕๖๑
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑/๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา ๖ รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ รายการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔ รายการ
2 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลอง ประจำงวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th