[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

บทความทั่วไป
สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด

ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คะแนน vote : 30  

 
สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี "ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย" เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด

คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน้า๔๙ ข้อ ๓๒ ได้ระบุไว้ว่า การทำลายธงชาติเก่าที่เสื่อมสภาพกระทำได้โดยวิธีการฉีกผืนธงชาติที่เสื่อมสภาพแล้วให้ริ้วสีแยกออกจากกันให้หมดภาพหรือลักษณะอันเป็นผืนธงชาติหรือแถบสีธงชาติ

สรุปและชมการสาธิต วิธีการทำลาย ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ ในกรณีที่ธงชาติชำรุด เสียหาย หรือขาดวิ่นอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ขั้นแรก เราจะต้องทำการฉีกหรือแยกสีทั้งสามออกจากผืนธงให้เป็นอิสระต่อกันเสียก่อน นั่นก็คือการทำให้สีบนผืนธงชาติ กลายเป็นแถบผ้าสีธรรมดา ไม่มีความหมายใดๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือการให้คำนิยามสีของธงชาติไทย (ไม่มีความหมายหมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อีกต่อไป) 
 
 


ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๖
ขั้นตอนที่ ๗
ขั้นตอนที่ ๘
ขั้นตอนที่ ๙วิดีทัศน์

ขั้นตอนวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ หรือ ชำรุด 

 ดาวน์โหลด คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ที่นี่เข้าชม : 3405


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ 1 / ก.ค. / 2558
      108 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 11 / ก.พ. / 2558
      สาธิตวิธีการทำลายหรือจำหน่ายออกในกรณี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เสื่อมสภาพ ชำรุด ขาดวิ่น สีซีด 14 / พ.ย. / 2557
      คำทักทายในอาเซียน 13 / ส.ค. / 2557
      เคล็ดลับทำของทอดไม่ให้อมน้ำมัน 9 / เม.ย. / 2557


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

156 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-255-437 โทรสาร : 0-5625-5196 อีเมลติดต่อ : nakorns_nfe@nfe.go.th